Anima Sana s.r.o.

+420 606 880 097

Psychiatrická ordinace Poděbrady

MUDr. et Mgr. Ondrej Mydla

  • 1995 - 2001 Studium psychologie na Filozofické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě. Státní zkouška v r. 2005.
  • 1998 - 2004 Studium obecného lékařství na Lekářské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
  • 2004 - 2009 Předatestační příprava, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha.
  • 2009 - 2012 Vedoucí lékař Centra krizové intervence, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha.
  • 2013 - 2017 Ambulantní psychiatr zaměstnanec, Centrum psychiatrické péče s.r.o., Kolín.
  • 2018 - doposud Ambulantní psychiatr v soukromé praxi, Poděbrady.